XXXV Setmana de Música Antiga

Les fronteres del Barroc: de Monteverdi a Telemann.

Obres de "Selva Morale et Spirituale" de Claudio Monteverdi i diversos motets de Georg Philipp Telemann.

diumenge 26 de novembre de 2017

a les 6 de la tarda

a l'altar del Roser de la Basílica de Santa Maria (Mataró)

Tornar al principi